Archive for June 2012

Sejarah Azazil-Raja Iblis dan Adam

Jun 30, 2012
Posted by Syn
Gamba Azazel Di Tekken 6
(Gurau Je Ni Bukan Muka Dia)
Cerita  tentang kesombongan, tentang takabur, tentang selalu berbangga diri, adalah sebuah kisah yang lebih tua dibanding penciptaan manusia. Ia hadir dan berawal  ketika manusia masih dalam perencanaan penciptaan. Karena hanya para malaikat  makhluk yang diciptakan sebelum manusia, kesombongan sejatinya  berhulu dari malaikat. ADALAH Azazil, malaikat yang dikenal penduduk surga karena doanya mudah dikabulkan oleh Allah. Karena selalu dikabulkan oleh Allah, bahkan para malaikat pernah memintanya untuk mendoakan agar mereka tidak tertimpa laknat Allah. 

Tersebutlah suatu ketika saat berkeliling di surga, malaikat Israfil mendapati sebuah  tulisan  "Seorang hamba Allah yang telah lama mengabdi akan mendapat laknat dengan sebab menolak perintah Allah."  Tulisan yang tertera di salah satu pintu surga itu, tak pelak membuat Israfil menangis. Ia takut, itu adalah dirinya. Beberapa malaikat lain juga menangis
dan punya ketakutan yang sama seperti Israfil, setelah mendengar kabar perihal tulisan di pintu surga itu dari Israfil. Mereka lalu sepakat mendatangi Azazil dan meminta didoakan agar tidak tertimpa laknat dari Allah.  Setelah mendengar penjelasan dari Israfil dan para malaikat yang lain, Azazil lalu memanjatkan doa. 

"Ya Allah. Janganlah Engkau murka atas mereka." 

Di luar doanya yang mustajab, Azazil dikenal juga sebagai Sayidul Malaikat alias penghulu para malaikat dan  Khazinul Jannah (bendaharawan surga). Semua lapis langit dan para penghuninya, menjuluki Azazil dengan sebutan penuh kemuliaan meski berbeda-beda.  

>Pada langit lapis pertama , ia  berjuluk Aabid, ahli ibadah yang mengabdi luar biasa kepada Allah pada langit lapis pertama,
>Di langit lapis kedua,  julukan pada Azazil adalah Raki atau ahli ruku kepada Allah,
>Di langit lapis ke tiga, ia berjuluk Saajid atau ahli sujud,
>Di langit ke empat ia dijuluki Khaasyi karena selalu  merendah dan takluk kepada Allah,
>Di langit lapis kelima menyebut Azazil sebagai Qaanit Karena ketaatannya kepada Allah,
>Di langit keenam Gelar Mujtahid, karena ia bersungguh-sungguh ketika beribadah kepada Allah. 
> Pada langit ketujuh, ia dipanggil Zaahid, karena sederhana dalam menggunakan sarana hidup.

Selama 120 ribu tahun, Azazil, si penghulu para malaikat menyandang semua gelar kehormatan dan kemuliaan, hingga tibalah ketika para malaikat melakukan musyawarah besar atas undangan Allah.  Ketika itu, Allah, Zat pemilik kemutlakan dan semua niat, mengutarakan maksud untuk menciptakan pemimpin di bumi. 

"Sesungguhnya Aku hendak menciptakan seorang khalifah (pemimpin) di muka bumi."  
begitulah firman Allah.(QS. Al Baqarah : 30)

Semua malaikat hampir serentak menjawab mendengar kehendak Allah.  

"Ya Allah, mengapa Engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi, yang hanya akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah di bumi, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau."(QS. Al Baqarah : 30)

Allah menjawab kekhawatiran para malaikat dan meyakinkan bahwa,

"Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS. Al Baqarah : 30)

Allah lalu menciptakan manusia pertama yang diberi nama Adam. Kepada para malaikat, Allah memperagakan kelebihan dan keistimewaan Adam, yang menyebabkan  para malaikat mengakui kelebihan Adam  atas mereka. Lalu Allah menyuruh semua malaikat agar bersujud kepada Adam, sebagai wujud kepatuhan dan  pengakuan atas kebesaran Allah. Seluruh malaikat pun bersujud, kecuali  Azazil. 

"Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat "Sujudlah kamu kepada Adam,  maka sujudlah mereka kecuali Iblis; ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk
golongan orang-orang yang kafir" (Al Baqarah: 34)

Bersemi Sejak di Awal Syurga

Sebagai penghulu para malaikat dengan semua gelar dan sebutan kemuliaan, Azazil merasa tak pantas bersujud pada makhluk lain termasuk Adam karena merasa penciptaan dan statusnya  yang lebih baik. Allah melihat tingkah dan sikap Azazil, lalu bertanya sembari memberi gelar baru baginya Iblis. "Hai Iblis, apakah yang menghalangimu untuk bersujud
kepada yang telah Kuciptakan  dengan kedua tangan-Ku. Apakah kamu menyombongkan diri (takabur) ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?"  Mendengar pernyataan Allah, bukan permintaan ampun yang keluar dari Azazil, sebaliknya  ia malah  menantang dan berkata, 

"Ya Allah, aku (memang) lebih baik dibandingkan Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam Engkau ciptakan dari tanah."  

Mendengar jawaban Azazil yang sombong, Allah berfirman. 

"Keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang diusir". 

Azazil alias Iblis, sejak itu tak lagi berhak menghuni surga. Kesombongan dirinya, yang merasa lebih baik, lebih mulia dan sebagainya dibanding makhluk lain telah menyebabkannya menjadi penentang Allah yang paling nyata. Padahal Allah sungguh tak menyukai orang-orang yang sombong. 

"Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai."

Bibit kesombongan dari Azazil sejatinya sudah bersemai sejak Israfil dan  para malaikat mendatanginya agar mendoakan mereka kepada Allah. Waktu itu, ketika mendengar penjelasan Israfil, Azazil berkata, 

"Ya Allah! Hamba-Mu yang manakah yang berani menentang perintah-Mu, sungguh aku ikut mengutuknya." 

Azazil lupa, dirinya adalah juga hamba Allah dan tak menyadari bahwa kata "hamba" yang tertera pada tulisan di pintu surga, bisa menimpa  kepada siapa saja, termasuk dirinya.
Lalu, demi mendengar ketetapan Allah, Iblis bertambah nekat seraya meminta kepada Allah agar diberi dispensasi. Katanya,  

"Ya Allah, beri tangguhlah aku sampai mereka ditangguhkan." 

Allah bermurah hati, dan   Iblis mendapat apa yang dia minta yaitu masa hidup panjang selama manusia masih hidup di permukaan bumi sebagai khalifah.  Dasar Iblis, Allah yang maha pemurah, masih juga ditawar.  Ia lantas bersumpah akan menyesatkan Adam dan anak cucunya, seluruhnya, Kecuali hamba-hambaMu yang mukhlis di antara mereka.

" Maka kata Allah, "Yang benar adalah sumpah-Ku dan hanya kebenaran itulah yang Kukatakan. Sesungguhnya Aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis dari golongan kamu dan  orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semuanya."

Menular pada Manusia Korban pertama dari usaha penyesatan yang dilakukan Iblis, tentu saja adalah Adam dan Hawa. Dengan tipu daya dan rayuan memabukkan, Nabi Adam as. dan Siti Hawa lupa pada perintah dan larangan Allah. Keduanya baru sadar setelah murka Allah turun. Terlambat memang, karena itu Adam dan Hawa diusir dari surga dan ditempatkan di bumi. Dan sukses Iblis menjadikan Adam dan Hawa sebagai korban pertama penyesatannya, tak bisa dilihat sebagai sebuah kebetulan. Adam dan Hawa, bagaimanapun adalah Bapak dan Ibu seluruh manusia, awal dari semua sperma dan indung telur. Mereka berdua, karena itu menjadi alat ukur keberhasilan atau ketidakberhasilan Iblis menyesatkan
manusia. Jika asal usul seluruh manusia saja,  berhasil disesatkan apalagi anak cucunya. 
Singkat kata, kesesatan yang di dalamnya juga ada sombong, takabur, selalu merasa paling hebat, lupa bahwa masih ada Allah,  juga sangat bisa menular kepada manusia sampai kelak di ujung zaman. 

Di banyak riwayat, banyak kisah tentang kaum atau umat terdahulu yang takabur menentang dan memperolokkan hukum-hukum Allah, sehingga ditimpakan kepada mereka azab yang mengerikan. Kaum Aad, Tsamud, umat Nuh,  kaum Luth, dan Bani Israil adalah sedikit contoh dari bangsa-bangsa yang takabur dan sombong  lalu mereka  dinistakan oleh
Allah, senista-nistanya.  Karena sifat   takabur pula, sosok-sosok seperti  Fir'aun si Raja Mesir kuno, Qarun, Hamaan dan Abu Jahal juga mendapatkan azab yang sangat pedih di dunia dan pasti kelak di akhirat.

Pada zaman sekarang, manusia sombong yang selalu menentang Allah bukan  berkurang, sebaliknya malah bertambah. Ada yang sibuk mengumpulkan harta dan lalu menonjolkan diri dengan kekayaannya. Yang lain rajin mencari ilmu, namun kemudian takabur dan merasa paling pintar. Sebagian berbangga dengan asal usul keturunan; turunan ningrat, anak kiai, dan sebagainya. Ada juga yang merasa diri paling cantik, paling putih, paling mulus dibanding manusia lain. Mereka yang beribadah, shalat siang malam, puasa, zakat dan berhaji merasa paling saleh dan sebagainya. Ada yang meninggalkan perintah-perintah Tuhan hanya karena mempertahankan dan bangga dengan  budaya warisan nenek
moyang, dan seolah-olah segala sesuatu di luar budaya itu tak bernilai. Tak sedikit juga yang mengesampingkan larangan-larangan Allah hanya karena menguber era laju zaman modern yang selalu  dibanggakan. Sebagai manusia, orang-orang semacam itu tak bermanfaat sama sekali. Mata jasmani mereka memang melihat, tapi mata hatinya sudah buta melihat kebenaran dan kebesaran Allah.  Allah telah dijadikan nomor dua, sementara yang nomor satu adalah diri dan makhluk lain di sekitar dirinya. Hati mereka menjadi gelap  tanpa nur iman sebagai pelita. Akal mereka tidak dapat membedakan antara yang hak (benar) dengan yang batil (salah). 

"Kemudian dia berpaling (dari kebenaran) dan menyombongkan diri (takabur)"   
(Al Muddatstsir: 23).
 
Iblis sebagai pelopor sifat takabur selalu mendoktrin kepada siapa saja sifat takabur, dan mewariskannya kepada jin dan manusia. Tujuannya jelas, untuk menyebarkan sumpah (Iblis) pada golongannya sebagaimana golongan setan dari jenis jin. Setan tentu  dominan untuk menjerumuskan dan menyesatkan bangsa jin, begitu pula setan dari golongan jenis manusia, sangat dominan untuk menjerumuskan dan menyesatkan bangsa manusia. 

"Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka jahanam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-
tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai"  (Al Araaf: 179).


Sumber Sebenar

Bypass 4shared Login

Jun 23, 2012
Posted by Syn
Assalamualaikum dan Salam 1 Malaysia
Kali Ni Syn Nak Ajar Bagaiman Hendak Bypass 4shared Login
Kalau Korang Perasan,Time Nak Donlod File Kat 4shared Skang Kene Sign Up Dan Login
Menyusahkan Ak Betol Nak Donlod Lagu
Malas Nak Type Punya Hal Kite Terus Ke Tajuk

Mula-2 Pilih File Di 4shared Yang Anda Hendak Upload.
Sebagai Contoh Saya mengambil File Ini:
Copy Url File Tersebut Lalu Pergi Ke Website Ini
Klik Sini
Then Paste Kat Kotak Tuh Seperti Gamba Di Bawah:

Klik Untuk Besarkan

Lepas Tuh Tekan Generate Link
Tunggu Beberapa Saat Dan Download Link Akan Terkuar
Lulz Itu Sahaja

Lindungi Server Korang Dari Php Shell

Jun 15, 2012
Posted by Syn

Assalamualaikum dan Salam 1 Malaysia...
Kali Ni Syn Nak Ajar Camne Nk Lindungi Site Korang Dri Php Shell
Buat Satu File php.ini dan Letak Code Nih

disable_functions = php_uname, getmyuid, getmypid, passthru, leak, listen, diskfreespace, tmpfile, link, ignore_user_abord, shell_exec, dl, set_time_limit, exec, system, highlight_file, source, show_source, fpaththru, virtual, posix_ctermid, posix_getcwd, posix_getegid, posix_geteuid, posix_getgid, posix_getgrgid, posix_getgrnam, posix_getgroups, posix_getlogin, posix_getpgid, posix_getpgrp, posix_getpid, posix, _getppid, posix_getpwnam, posix_getpwuid, posix_getrlimit, posix_getsid, posix_getuid, posix_isatty, posix_kill, posix_mkfifo, posix_setegid, posix_seteuid, posix_setgid, posix_setpgid, posix_setsid, posix_setuid, posix_times, posix_ttyname, posix_uname, proc_open, proc_close, proc_get_status, proc_nice, proc_terminate, phpinfo,system,passthru,shell_exec,escapeshellarg,escapeshellcmd,proc_close,proc_open,ini_alter,dl,popen,popen,pcntl_exec,socket_accept,socket_bind,socket_clear_error,socket_close,socket_connect
safe_mode = On
register_globals = Off
display_errors = Off
allow_url_fopen = Off
allow_url_include = Off
enable open_basedir(set it to webroot path)Code Nih Membantu Server Anda Dari Php Shell Seperti c99 dan b374k(shell kegemaran ese)
Itu Sahaja.
Sayonara~

Shell b374k Newbi3viLc063s v.3 Release

Posted by Syn

Assalamualaikum dan Salam 1 Malaysia
Untuk Pengetahuan korang Semua,
 Newbi3viLc063s Telah ReleaseKan Shell TerLatest Mereka Iatu b374k Newbi3viLc063s v.3
Shell Ini Diupdate Oleh Alex John Nec Dan Altenator IWnet.

Shellnyer Disini

Screenshot:
Klik Untuk Besarkan
Shell b374k Ini Banyak Fuction
Korang Boleh Explore Shell Ini
Ak Malas Nk Tulis+Demam
Sayonara...

Code Html Text Bergerak

Jun 7, 2012
Posted by Syn

Assalamualakum dan Salam 1 Malaysia
Oke Kali Ni Syn Nak Ajar Buat text Bergerak Kat Html Korang
Oke Jangan Bazirkan Masa Lagi Kita Terus Ke Tajuk

Code Text Bergerak:

<marquee><font size="3" face='Courier' color="blue">text korang</font></marquee>

3 : Tuka Untuk Font Size
blue : Tuka Untuk Font Color Yang Kau Nak
text korang : Tuka Untuk Text Ape Yang Korang Nak

Contoh:
text korang

Kalo Gambo Pon Bole
Nah Code Html Nyer:

<MARQUEE behavior="scroll" direction="left" width="100%"><img src="yourimagehere.gif">

Contoh:
Ohyeah Feel The Music.Bubye.China Government Webdav Vuln

Jun 6, 2012
Posted by Syn

Malas Nk Type Teros Je ..
Antara Site-site Nyer :P

•  http://cdc.gaoming.gov.cn
•  http://hbj.xxz.gov.cn
•  http://hjblr.gov.cn
•  http://jjd.xxz.gov.cn
•  http://jsjy.xxz.gov.cn
•  http://www.lzrk.gov.cn
•  http://sgzf.gov.cn
•  http://www.jxjsj.gov.cn
•  http://fjtwit.gov.cn
•  http://gntj.gov.cn
•  http://www.lyjfj.gov.cn
•  http://www.lygzj.gov.cn
•  http://www.lpbsc.gov.cn
•  http://www.jxjy.gov.cn
•  http://js.panyu.gov.cn
•  http://www.jjlg.gov.cn
•  http://info.xjsy.gov.cn
•  http://www.maqu.gov.cn
•  http://test.leiyang.gov.cn
•  http://jgc.hbjsw.gov.cn
•  http://www.huixianshi.gov.cn
•  http://www.hnlyrs.gov.cn
•  http://www.hnlyrd.gov.cn
•  http://en.hongze.gov.cn
•  http://cistc.stats.gov.cn
•  http://www.qhrf.gov.cn
•  http://www.pd.gov.cn
•  http://www.niwosf.com
•  http://www.jf.gov.cn
•  http://www.zjkqx.gov.cn
•  http://www.zzx.gov.cn
•  http://xmxf.gov.cn
•  http://xpfj.lygga.gov.cn
•  http://xxb.leiyang.gov.cn
•  http://xzspb.zhidan.gov.cn
•  http://yc.gawater.gov.cn
•  http://ylxwsj.gov.cn
•  http://ymj.xxz.gov.cn
•  http://www.zgshjs.gov.cn 
•  http://www.xzll.gov.cn
•  http://www.xxdjw.gov.cn
•  http://www.wxhb.gov.cn
•  http://www.wlmqqx.gov.cn
•  http://www.zgczsj.gov.cn
•  http://www.yjghj.gov.cn
•  http://www.ycqb.gov.cn
•  http://www.ycthjc.gov.cn
•  http://www.txdj.gov.cn
•  http://www.tljj.gov.cn
•  http://www.szxcdj.gov.cn
•  http://www.szdj.gov.cn
•  http://www.szdj.gov.cn
•  http://www.sxsd.gov.cn
•  http://www.shaanxigrain.gov.cn
•  http://www.cznqdw.gov.cn
•  http://www.sdai.gov.cn
•  http://www.qhrf.gov.cn
•  http://www.pds12345.gov.cn
•  http://www.niwosf.com


Dah Tu Je Jangan Lebih-2

Perbezaan Antara KDE & GNOME

Jun 4, 2012
Posted by Syn

Assalaumualaikum dan Salam 1 Malaysia 
Dah Lama Dah x Update Blog Nih Sbb Exam
Kali Ni Kita Akan Bincangkan Tentang Perbezaan KDE & GNOME
Bagi Newbie Yang Tidak Tahu Perbezaan Nyer Macam Syn,
Jom Kita Kenali Nyer

Baiklah.Kita Jadikan Contoh Sebagai Dua Distro Yang Terkenal Iatu Ubuntu dan Kubuntu.

Benda Ni Hanya Untuk Sekadar Pengetahuan Ye Sayang Bukan Utk Membandingkan Antara Dua Distro Nih
Mari Lihat Perbezaanya

Perbezaan Utama:Paparan Asal


Sepertimana yang kita dapat lihat di atas (kanan=ubuntu,kiri=kubuntu), perbezaan ketara dapat dilihat ialah warna tema distro itu sendiri. kubuntu hadir dengan warna biru dan hitam (asal), manakala ubuntu pula hadir dengan warna coklat dan perang (asal). kubuntu mempunyai satu toolbar pada bahagian bawah skrin, dan mempunyai satu sahaja menu. Bagi ubuntu pula, ia mempunyai dua toolbar, iaitu pada bahagian atas dan bawah skrin, dan dipecahkan kepada tiga menu utama, iaitu Applications, Places dan System.

Perbezaan Kedua:Navigasi Menu
   


Dalam KDE (kubuntu), terdapat menu yang dipanggil KMenu, yang mana digunakan untuk mengakses semua program yang terdapat dalam kubuntu. Sebagai contoh, jika anda ingin pergi ke folder Documents, hanya perlu klik KMenu>Documents>Open untuk membukanya.  Berbeza pula dengan gnome(ubuntu), gnome datang dalam tiga butang navigasi berlainan (boleh ditukar kepada satu butang sahaja), iaitu butang aplikasi (Applications), butang lokasi (Places) dan butang sistem (System). Jika anda ingin ke folder Documents sebagai contoh, anda hanya perlu klik Places>Documents sahaja. Mudah bukan? 


Perbezaan Ketiga:Penamaan File dan FolderBuat pengetahuan anda, kedua-dua KDE & GNOME menggunakan butang F2 untuk penamaan fail dan folder. Akan tetapi, dalam versi KDE yang lama, penamaan fail atau folder membabitkan keseluruhan nama fail tersebut, sebagai contoh: index.php. Ini bermakna kita dapat menukar extension fail tersebut kepada apa sahaja bentuk yang kita kehendaki, seperti index.html dan sebagainya. Berbeza dengan KDE baru, kita hanya dibenarkan menukar namanya sahaja, bukan extension. Oh ya, penukaran nama fail dan folder akan hadir dalam bentuk popup window.  Dalam GNOME pula, penukaran nama fail dan folder tidak membabitkan sebarang kehadiran popup. Hanya tekan F2 pada fail atau folder yang dikehendaki, tuliskan nama yang anda mahu dan tekan ENTER. Mudah, cepat dan kemas.

Perbezaan Ketiga:Proses ShutdownDan yang terakhir ingin saya kongsi di sini ialah, cara untuk Shut Down kedua-dua distro ini. Kita mulakan dengan kubuntu terlebih dahulu. Untuk shut down, kita perlu menekan KMenu>Leave. Saya kurang pasti, sama ada KDE4 atau kubuntu sahaja yang mempunyai sistem ini, tetapi kebiasaannya, jika anda Leave, anda juga diminta untuk menutup Terminal Maya (Virtual Terminal). Bagi otai-otai yang biasa menggunakan Terminal Maya ini, saya rasa anda tidak akan mempunyai sebarang masalah dalam memahami Terminal Maya ini. Bagi newbie seperti saya, ianya merupakan permulaan bagi satu masalah baru.....

Dalam ubuntu (GNOME) pula, cara untuk shut down mudah difahami. Sistem shut down ia juga telah diubah kepada satu applet, yang mana ianya memudahkan pengguna GNOME. Anda hanya perlu menekan applet tersebut dan pilih butang Shut Down...

Kesimpulanyer La Adess...

Kedua-dua distro ini mempunyai peminatnya yang tersendiri. Ramai pengguna KDE menyokong fungsi yang ditawarkan di dalam kubuntu. Manakala pengkritik kubuntu pula menyatakan bahawa menunya agak memeningkan.

Begitu juga dengan ubuntu. Terdapat peminat-peminat dan tidak kurang juga pengkritik distro ini. Dan topik bagi peminat dan pengkritik juga tidak lari, kebolehgunaan dan rupa bentuk distro itu sendiri, sama seperti kubuntu.

Akhir kata, TEPUK DADA, TANYA SELERA...Yang manakah menjadi pilihan anda? Syn Mengesyorkan Kalau Yang Newbie Cam Syn , Pilihla GNOME Kerana Ia Lebih Mudah dan Senang Untuk Digunakan.Assalamualaikum.

Ditambah dan Diedit Sedikit Untuk Dimudahkan Untuk Pembaca Blog Syn...
Sumber Sebenar Disini

Radio